Telegraafi työharjoittelu

Hyppy pöydän toiselle puolelle

Hain Telegraafiin harjoittelijaksi yksinkertaisesta syystä: halusin saada ensikosketuksen viestintähommiin. Opintojeni ja työkokemukseni journalistisen painotuksen takia minua kiinnosti nähdä, mitä täällä
niin sanotulla pimeällä puolella oikein tehdään.

Harjoittelun aikana olen nähnyt, millainen on viestintätoimiston näkökulma media-alaan. Omien työtehtävieni lisäksi olen oppinut paljon siitä, että olen saanut seurata viestintätoimiston arkea ja osallistua moneen projektiin.

Olen oppinut kirjoittamaan tekstejä nimenomaan asiakkaita ajatellen. Olen tehnyt nettisivu- ja sometekstejä, asiakasreferenssejä, tiedotteita ja muuta sisältöä erilaisiin kanaviin. Olen pussittanut 70 öljypulloa. Luonnollisesti olen myös tehnyt haastatteluja, osallistunut palavereihin ja pitänyt yhteyttä asiakkaisiin. Olen päässyt tekemään pari videotakin.

Toimiva viestintä on tärkeää

Viestintää on monenlaista, ja siksi työtehtävänikin ovat olleet vaihtelevia. On ollut hauskaa ja haastavaa tehdä tekstejä erilaisille asiakasyrityksille. Olen yhä enemmän sitä mieltä, että toimiva viestintä on tärkeää kaikille, jotka haluavat saada itsensä ja tekemisensä näkyviin.

Harjoitteluni aikana on ollut hienoa huomata, kuinka monenlaisia taitoja työkavereillani on. Täällä on ideoita ja innokkuutta, käännösneuvoja ja kieliopin tuntemusta. Tehokkuutta ja kokemuksen tuomaa varmuutta.

Tästä on hyvä jatkaa

Telegraafissa on hyvä ilmapiiri, ja olen saanut apua ja palautetta aina tarvittaessa. Pienen toimiston tunnelma on sopinut työympäristöksi hyvin. Harjoittelustani tuli täydellinen, kun parina päivänä vieraanamme oli toimistokoira.

Media-alan tulevaisuus on arvoituksellinen. Työt, työpaikat ja osaamisvaatimukset muuttuvat jatkuvasti. Siksi on tärkeää yrittää nähdä asioita mahdollisimman monesta näkökulmasta. Telegraafissa olen saanut työkokemusta, joka on varmasti minulle hyödyllistä ja arvokasta. Uusien taitojen oppiminen harjoittelun muodossa antaa suuntaa sekä omien opintojen loppuvaiheelle että tulevalle työelämälle.

Kesäisin terveisin,

Sara Harju

Viestinnän harjoittelija Telegraafissa keväällä 2018

Tilaa uutiskirje