Telegraafi Suomen Metsäyhdistys

Juhlavuosi esiin viestinnässä

Päättäjien Metsäakatemia on Suomen Metsäyhdistyksen tunnetuin ja merkittävin vaikuttajaviestinnän hanke. Yhteiskunnan päättäjille ja muille vaikuttajille suunnatun kurssi- ja keskustelufoorumin tavoitteena on lisätä heidän kiinnostustaan metsäasioihin, vahvistaa heidän metsällistä tietämystään sekä luoda vuorovaikutusta metsäalan ja muiden alojen vaikuttajien kesken.

Telegraafin ja Suomen Metsäyhdistyksen yhteistyö alkoi keväällä 2021, kun Päättäjien Metsäakatemia halusi tuoda esille 25 vuoden merkkipaalun saavuttamista. 
 
Telegraafi suunnitteli logoon juhlavuotta kuvaavan numeroelementin. Lisäksi juhlavuodelle määriteltiin uusi tunnusväri, jota hyödynnettiin juhlavuoden visuaalisissa materiaaleissa. Telegraafi suunnitteli ja toteutti myös juhlavuoden viestintää esimerkiksi nettisivuilla, sosiaalisen median kanavissa ja uutiskirjeessä.
 
– Halusimme juhlavuonna kertoa Metsäakatemian toiminnasta monipuolisesti omissa kanavissamme. Sujuvalla yhteistyöllä Telegraafin kanssa juhlavuoden viestinnälle syntyi erottuva ilme, jota hyödynsimme niin somessa kuin muussa verkkoviestinnässämme, kertoo Suomen Metsäyhdistyksen vaikuttajaviestinnän johtava asiantuntija Elina Antila.

”Sujuvalla yhteistyöllä Telegraafin kanssa juhlavuoden viestinnälle syntyi erottuva ilme, jota hyödynsimme niin somessa kuin muussa verkkoviestinnässämme.”

Tilaa uutiskirje