Telegraafi Auramarine

Koulutuksella työntekijöistä yrityksen lähettiläitä

Asiakkaamme Auramarine suunnittelee ja toimittaa polttoaineen syöttöjärjestelmiä meri- ja voimalateollisuuteen maailmanlaajuisesti. Telegraafissa toteutettiin keväällä Auramarinelle käytännönläheinen sosiaalisen median koulutus, jossa käytiin läpi Twitterin ja LinkedInin käyttöä. Koulutus toimi myös sisäinen viestinnän sparrauksena, sillä
samalla käytiin läpi yrityksen sosiaalisen median ohjeistus.

Telegraafi oli Auramarinelle tuttu entuudestaan, sillä yhteistyö oli aloitettu jo aiemmin.

– Telegraafi antoi käytännön tukea jo yrityksen some-tilien perustamisvaiheessa. Käytännönläheisen otteen ansiosta ja meidän some-tilimme jo tuntevana Telegraafi valikoitui luontevasti myös somekoulutuksen pitäjäksi, kertoo Auramarinen markkinointipäällikkö Outi Jokinen.

Auramarinella oli selvä visio työntekijöiden aktivoimisesta sosiaalisessa mediassa.

– Twitter ja LinkedIn ovat tärkeitä tietolähteitä alallamme. Yrityksemme on parin viime vuoden aikana aktivoitunut sosiaalisessa mediassa – Twitter-yritystilin käynnistimme tänä vuonna. Olemme asiantuntijaorganisaatio ja haluamme rohkaista työntekijöitämme olemaan aktiivisia sosiaalisessa mediassa. Näemme siinä hyötyjä sekä yritykselle että työntekijälle itselleen.

Käytännönläheinen koulutus

Koulutus toteutettiin Auramarinen tiloissa Liedossa.

– Koulutus järjestettiin kahdessa osassa. Ensimmäinen osa toteutettiin yrityksemme kaikille työntekijöille avoimen ”Booster corner” -koulutuskonseptin puitteissa ja toinen osa valikoiduille ryhmälle. Ensimmäisessä osioissa käytiin läpi yritykselle tärkeimmät some-kanavat ja niiden painotukset ja miksi Auramarinen ja sen työntekijöiden on hyvä näkyä eri some-kanavissa.

Koulutuksessa nousi esiin myös sisäinen viestintä.

– Yrityksen some-ohjeistus käytiin läpi. Kun on yhteiset selkeät säännöt, on somessa toimiminen helpompaa.

Koulutuksessa opeteltuja asioita kokeiltiin myös käytännössä.

– Toinen osio oli käytännönläheisempi: harjoittelimme parhaita sosiaalisen median käytäntöjä sekä saimme käytännön vinkkejä hashtagien käytöstä ja miten mainita yrityksiä, tapahtumia tai henkilöitä. Telegraafin kouluttajaan olemme oikein tyytyväisiä, koulutus vietiin läpi reippaalla, mutta kuuntelevalla ja valmentavalla otteella.

”Telegraafin kouluttajaan olemme oikein tyytyväisiä, koulutus vietiin läpi reippaalla, mutta kuuntelevalla ja valmentavalla otteella.”

Työntekijöistä yrityksen lähettiläitä

Auramarinella työntekijälähettilyyden merkitys on sisäistetty hyvin.

– Viesti kuultuna omalta verkostolta on vaikuttavampaa kuin yrityksen virallinen viesti. Osa asiantuntijoistamme on verkostoitunut sosiaalisessa mediassa ja halusimme tukea heitä omassa asiantuntijaroolissaan sekä Auramarinen asiantuntijuuden edistäjinä.  

Sosiaalisen median koulutus toimi hyvänä aloituksena työntekijälähettilyydelle.

– Toivomme, että koulutus madalsi kynnystä olla aktiivinen sosiaalisessa mediassa myös työroolin kautta. Pientä aktivoitumista on ollut havaittavissa postausten jakamisessa, aina sen mukaan mikä kenestäkin tuntuu luontevalta ja istuu omaan rooliin. Toki aktiivisuutta ei synnytetä kertaheitolla. Koulutus oli hyvä aloitus ja jatkamme pienin askelin kohti vielä aktiivisempaa osallistumista, Jokinen kertoo.

Tilaa uutiskirje