Telegraafi natiivimainonta

Saavutettavuus tuo nettisivut kaikkien näkyville

Saavutettavuus on nettisivujen esteettömyyttä. Rakentamalla saavutettavia digipalveluja sekä nettisivuja, voidaan parantaa ihmisten yhdenvertaisuutta. Kun käytettävistä palveluista tehdään saavutettavia ja helppokäyttöisiä, kaikilla on mahdollisuus käyttää niitä. Yhteiskunnan digitalisoituessa yhä voimakkaammin, on yhtä tärkeää tarkistaa sähköisten palvelujen saavutettavuus kuin esimerkiksi esteetön sisäänpääsy rakennuksiin. 

Hyviä esimerkkejä käytettävyydestä ovat liian pienellä kontrastilla olevat värivalinnat, jolloin teksti ei ole luettavaa tai liian pienet painikkeet kosketusnäytöillä, jolloin niihin on hankala osua. Saavutettavuus tulisikin huomioida mahdollisimman hyvin kaikilla päätelaitteilla sekä verkkoselaimilla. Sivujen helppokäyttöisyys on yksinkertaisimmillaan sitä, että verkkopalvelu on helppo hahmottaa, navigaatio on selkeä ja haluttu sivu, toiminto tai sisältö löytyy vaivattomasti.

Nettisivun saavutettavuudesta olisi hyvä tarkistaa ainakin seuraava 8 kohdan lista:

Selkeä navigaatio ja looginen luettavuus

Jotta sivusto olisi helppokäyttöinen, on sen navigaatioon hyvä kiinnittää huomiota. Tarkista, että sivujen nimet kuvaavat sisältöä ja että sivuilla teksti on loogisesti luettavissa.

Selkeät sivupohjat

Sivupohjien olisi hyvä noudattaa samaa kaavaa tai värimaailmaa, jolloin käyttäjä ei luule poistuneensa sivustolta. Yhtenäinen sivusto tuo paremmin esille myös brändin visuaalisen ilmeen.

Riittävä kontrasti

Kun kuvissa ja teksteissä käytetään riittävän voimakasta kontrastia, ne ovat lukukelpoisia.

Sisällön määrä ja kieli

Kieli tulee olla helposti luettavaa ja ymmärrettävää. Sisällössä tulisi myös ottaa huomioon kohderyhmä. Tarkista kuitenkin, että sivusto ei käytä liikaa ammattisanastoa, jolloin asiaan perehtymätönkin ymmärtää sisällön.

Tekstin koko ja fontti

Sivuilla kannattaa käyttää selkeää ja pääteviivatonta fonttia, jotta tekstin luettavuus säilyy mahdollisimman hyvänä. Tekstin kokoa ei kannata jättää liian pieneksi. Vaihtoehtoisesti sivustolle voi lisätä toiminnon, jonka avulla tekstiä voi halutessaan suurentaa.

Alt-tekstit

Kuville kannattaa aina kirjoittaa alt-teksti, eli vaihtoehtoinen teksti. Hakukoneiden lisäksi kyseinen teksti on näkyvillä, jos kuvaa ei jostain syystä pystytä näyttämään sivulla tai jos sivua käytetään sokeiden lukulaitteessa.

Lomakkeiden tekstit

Lomakkeet tulisi nimetä loogisesti, ja kaikille kentille olisi hyvä asettaa nimet sekä paikkatekstit, jotta lomakkeet ovat saavutettavia myös näkörajoitteisille.

Hakutoiminto

Hakutoiminto sivuilla auttaa käyttäjää löytämään nopeasti halutun tiedon. Myös erilaiset kategorisoinnit esimerkiksi blogipostauksille ovat hyviä tapoja helpottamaan käytettävyyttä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta tuli voimaan 22.12.2016. Saavutettavuusdirektiivissä säädetään julkisen hallinnon verkkopalveluiden saavutettavuuden minimitasosta sekä keinoista, joilla saavutettavuuden toteutumista valvotaan.

”Kun käytettävistä palveluista tehdään saavutettavia sekä helppokäyttöisiä, kaikilla on mahdollisuus käyttää niitä.”

Sini Mäenanttila

Yhteistyökumppani

Tilaa uutiskirje