Telegraafi sisäinen viestintä
Telegraafi sisäinen viestintä

Sisäinen viestintä

Tieto ei kulje itsestään, edes työpaikalla. Löydä parhaat keinot
organisaation sisäiseen viestintään.

Työyhteisö, jossa tieto tavoittaa kaikki osalliset, on tyytyväisempi ja motivoituneempi. Kerro henkilöstöllesi yrityksen tavoitteista, tehdyistä päätöksistä ja ajankohtaisista asioista. Yhteinen maali parantaa työtehoa ja helpottaa muutosten hyväksymisessä.

 

Me autamme yrityksen sisäisen viestinnän suunnittelussa ja toteuttamisessa. Parhaimmillaan yhteisöviestintä ei ole vain ylhäältä alaspäin tulevaa esimiesviestintää, vaan se ottaa huomioon myös työyhteisön viestinnän muut tasot ja suunnat.

Referenssit

Tilaa uutiskirje