Telegraafi sisäinen viestintä

Sisäinen viestintä

Työyhteisö, jossa tieto tavoittaa kaikki osalliset, on tyytyväisempi ja motivoituneempi. Löydä parhaat keinot viestintään organisaation sisällä.

Toimiva ja avoin viestintä organisaation sisällä on olennaista työhyvinvoinnin ja henkilökunnan sitoutumisen kannalta. Kerro henkilöstöllesi yrityksen tavoitteista, tehdyistä päätöksistä ja ajankohtaisista asioista. Yhteinen maali parantaa työtehoa ja helpottaa muutosten hyväksymisessä.

Sisäisen viestinnän onnistuminen on erityisen tärkeää silloin, kun yritys käy läpi haastavia aikoja. Asiallinen ja rehellinen kommunikointi vaikeista asioista vähentää kuulopuheita ja rauhoittaa tilannetta.

Me autamme yrityksen sisäisen viestinnän suunnittelussa ja toteuttamisessa. Parhaimmillaan yhteisöviestintä ei ole vain ylhäältä alaspäin tulevaa esimiesviestintää, vaan se ottaa huomioon myös työyhteisön viestinnän muut tasot ja suunnat.

Miksi sisäinen viestintä kannattaa?

  • Sujuva ja avoin tiedonkulku lisää henkilöstön tyytyväisyyttä ja sitouttaa heitä yhteisiin tavoitteisiin.
  • Haastavina aikoina sisäinen viestintä voi rauhoittaa tilannetta.
”Tieto ei kulje itsestään, edes työpaikalla.”

Referenssit

Tilaa uutiskirje