Telegraafi vastuullisuusviestintä
Telegraafi vastuullisuusviestintä

Vastuullisuusviestintä

Yritysten yhteiskuntavastuu kiinnostaa asiakkaita, kumppaneita ja mediaa. Vastuullinen toiminta on kilpailuetu, josta kannattaa kertoa.

Yritysten yhteiskuntavastuu ja vastuullisuuden arvojen korostaminen ovat enenevässä määrin ihmisten mielissä. Asiakkaat, yhteistyökumppanit ja media kaipaavat tietoa yritysten toiminnasta. Vastuullisia yrityksiä arvostetaan, joten vastuullisia tekoja ei kannata piilottaa.

 

Yrityksen vastuullisen toiminnan suunnittelulla, valinnoista kertomisella ja raportoinnilla on suuri merkitys yhteiskuntavastuun parantamisessa ja valvonnassa. Vastuullisuusviestinnän huolellinen suunnittelu auttaa hahmottamaan kokonaisuutta.

 

Suunnittelemme kanssasi parhaat keinot tehdä yrityksesi vastuullista toimintaa näkyväksi. Autamme vastuullisuusraportoinnissa ja kestävyysraportoinnissa, täydennämme nettisivut asianmukaisella ja informatiivisella sisällöllä, kirjoitamme tiedotteet ja järjestämme tilaisuudet, joissa yrityksesi vastuullista toimintaa voi esitellä.

 

”Bunge Finlandilla on pieni, tehokas markkinointitiimi ja käytämme mielellämme asiantuntijoita apuna myös viestinnän suhteen. Telegraafin kanssa yhteistyö alkoi uutuustuotetiedottamisella ja on vuosien varrella laajentunut koskemaan myös muita aihealueita. Telegraafi on ollut mukana kokoamassa yrityksen vastuullisuusasioita yksiin kansiin ja suunnittelemassa, miten vastuullisuudesta olisi paras viestiä.”

 

– Anri Saarinen, markkinointijohtaja, Bunge Finland Oy
 

”Telegraafilla on hyvää asiantuntemusta vastuullisuuteen ja sen raportointiin liittyvistä asioista. Keräämämme tieto jalostui informatiiviseksi ja selkeäksi raportiksi. Lisäksi projektinhallinta sujui hyvin huolimatta aikaeroista ja useista työkielistä. Meitä on ilahduttanut myös asiakkailta tullut positiivinen palaute. He ovat kokeneet raportin tärkeäksi yhteenvedoksi vastuullisuusasioistamme.”

 

– Jarkko Korhonen, laatu- ja EHS-asioista vastaava johtaja, Salcomp

Referenssit

Tilaa uutiskirje