Telegraafi viestintäkumppanin valinta

Viestinnän seuranta

Viestinnän seuranta paljastaa, mitä medioissa tapahtuu. Tarkkaile
yrityksesi maineen kehittymistä, mittaa viestinnän tuloksia ja
tehosta jatkotoimenpiteitä.

On hyödyllistä tietää, mitä yrityksestäsi puhutaan painetuissa tai sähköisissä uutisvälineissä, keskustelupalstoilla tai muissa sosiaalisen median välineissä. Seuraamalla voit paremmin hallita yrityksesi mainetta ja brändiä. Voit löytää hiljaiset signaalit ja välttää pienen supinan kehittymisen kriisiksi. Samalla mittaat myös tehdyn työn tuloksia.

Aina ennen viestintätoimenpiteiden aloittamista asetamme yhdessä sovitut tavoitteet, joita vasten saatuja tuloksia peilataan. Käytössämme on hyvät seurantatyökalut, joiden tuottaman tiedon tiivistämme helposti hyödynnettävään muotoon. Tulosten seuraaminen ei lopu viestinnän käytännön toimenpiteiden päättymiseen, vaan jälkiseurannan avulla tarkkailemme pitkäaikaisempia vaikutuksia.

Seurantaa voidaan hyödyntää viestinnän suunnittelussa, yrityskuvan kehittämisessä, asiakaspalvelussa, markkinoinnissa, tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä sekä kilpailijaseurannassa ja kriisien ennakoinnissa. Mahdollisia jatkotoimenpiteitä voidaan muokata aikaisemmin saatujen tulosten perusteella tehokkaampaan suuntaan.

Miksi viestinnän seuranta kannattaa?

  • Seurannan avulla tiedät, mitä yhtiöstä ja sen tärkeimmistä kilpailijoita puhutaan ja missä kanavissa.
  • Voit seurata, menevätkö viestit perille toivotussa muodossa ja ovatko viestintätoimenpiteet tehokkaita.
  • Voit reagoida nopeasti mahdollisiin kriisin alkuihin.
  • Osaat kohdistaa viestit oikeille medioille ja toimittajille.
  • Voit kerätä tietoa aiheista, jotka kiinnostavat seuraajia ja kuluttajia.
”Viestinnän seurannan avulla olet jatkuvasti ajan tasalla
siitä, mitä yrityksestäsi puhutaan ja missä.”

Referenssit

Tilaa uutiskirje