Telegraafi viestintä vientimarkkinoilla

Viestintä avuksi vientiin

Suomalaiset yritykset kansainvälistyvät kovaa vauhtia ja tarvitsevat näkyvyyttä toiminnalleen, tuotteilleen ja palveluilleen. Kun Suomen sisäiset markkinat käyvät liian pieniksi, luonteva suunta hakea liiketoiminnan kasvua on maan rajojen ulkopuolelta. Tässä onnistumiseen tarvitaan monen alan asiantuntemusta, myös viestinnän.

Viestintä avaa yritykselle ovia ja mahdollisuuksia menestyä uusilla markkina-alueilla. Onnistuakseen siinä on tunnettava paikalliset viestinnän keinot, kohdeyleisöt ja media. Pelkkä materiaalien kääntäminen toiselle kielelle ei riitä, viesti täytyy osata lokalisoida. Suomesta käsin ei voi tehokkaasti hoitaa edes Pohjoismaihin suuntautuvaa viestintää, ellei apuna ole paikallista osaamista.

Hyödynnä jo olemassa olevaa verkostoa – säästät kustannuksissa

Luotettavan yhteistyökumppanin löytyminen ja tärkeiden kontaktien luominen onnistuu helpoimmin valmiin verkoston kautta. Kansainvälisten viestintätoimistojen verkosto on suomalaiselle yritykselle turvallinen ja kustannustehokas tapa saada näkyvyyttä muissa maissa.

Telegraafi on osa Eurocom Worldwide Networkia, joka on maailmanlaajuinen, itsenäisten viestintä- ja PR-toimistojen muodostama verkosto. Sillä on yhteensä yli 1000 asiakasyritystä ja -organisaatiota 64 maassa. Verkostoon kuuluu 28 jäsentoimistoa.

Eurocomiin kuuluminen antaa mahdollisuuden jakaa ja saada arvokasta tietoa ja kansainvälisesti hyväksi koettuja viestinnän käytäntöjä. Eurocom-yhteistyö hyödyttää nykyisiä ja tulevia asiakkaitamme tuomalla heidän ulottuvilleen asiantuntevat ja tutut viestintätoimistot ympäri maailman.

Hyödynnä jo olemassa olevaa verkostoa – vähennät riskiä

Vuoden 2018 aikana olemme osallistuneet kahteen Eurocom-tapaamiseen, keväällä Berliinissä ja syksyllä Prahassa. On hienoa olla osa yhteisöä, jonka kautta oman liiketoiminnan sparraaminen on tehty vaivattomaksi ja tehokkaaksi. Tunnen jokaisen Eurocom-yhteisön jäsentoimiston yrittäjän henkilökohtaisesti. Voin lämpimästi suositella heitä jokaista, joten riski yhteistyön aloittamiselle on pieni.

Tarvitsetko apua kansainvälisessä viestinnässä ja yrityksesi näkyvyydessä ulkomailla? Me voimme auttaa, ota yhteyttä!

Tutustu Eurocom Worldwide Networkiin >

Marja-Terttu Rantanen

Toimitusjohtaja, osakas

puh. 0400 232 970

mt@telegraafi.fi

Tilaa uutiskirje