Telegraafi Turun Yliopistosäätiä

Visuaalinen ilme ja vuosikertomus Turun Yliopistosäätiölle

Turun Yliopistosäätiön tehtävänä on tukea ja edistää Turun yliopiston toimintaa ja tieteellistä tutkimusta. Säätiön tärkein toimintamuoto on sen rahastot, joiden tuotoista säätiö jakaa apurahoja. Rahastojen yhteenlaskettu arvo on noin 63 miljoonaa euroa.

Telegraafin ja Turun Yliopistosäätiön yhteistyö alkoi syksyllä 2020, kun säätiön logo ja vuosikertomus kaipasivat kokonaisvaltaista uudistusta.

Telegraafi suunnitteli säätiölle uuden logon ja visuaalisen ilmeen sekä laati graafisen ohjeiston. Uuden ilmeen pohjalta luotiin myös peruslomakkeisto.

Lisäksi Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus uudistettiin kokonaan keväällä 2021. Telegraafi vastasi vuosikertomuksen suunnittelusta ja loi vuosikertomukselle visuaalisen ilmeen, toteutti haastattelut ja sisällöt sekä hoiti vuosikertomuksen taiton. Telegraafi myös suunnitteli ja toteutti juttujen valokuvaukset yhteistyössä Mediascope Productionsin kanssa.

Uudesta vuosikertomuksesta on tehty painetun version lisäksi selattava e-julkaisu.

Yliopistosäätiön visuaalinen ilme ja vuosikertomuksen formaatti olivat olleet samat jo pitkään, ja ne kaipasivat selvästi uudistamista. Säätiön uusi ilme on selvästi tunnistettava eikä poikkea liikaa aiemmasta, mutta on paljon aiempaa raikkaampi ja selkeämpi. Myös tekninen toteutus on entistä laadukkaampi, Turun Yliopistosäätiön hallituksen jäsen, professori Riitta Pyykkö sanoo.

– Sekä visuaalisen ilmeen että vuosikertomuksen uudistamisessa yhteistyö Telegraafin kanssa sujui erinomaisesti. Toiveitamme kuunneltiin kaikessa, ja tunsimme toisaalta olevamme osaavien ammattilaisten käsissä. Vuosikertomuksesta on tullut pelkästään positiivista palautetta, sekä sen ulkoasusta että sisällöstä. Erityisesti henkilötarinoita on kiitetty, Pyykkö jatkaa.

– Vuosikertomusuudistuksemme tavoitteeksi asetettiin säätiön toiminnan tulosten esittely tuoreella ja lukijaystävällisellä tavalla. Lyhyet tarinat apurahansaajista, vapaaehtoistyöntekijöistä, lahjoittajista ja säätiön parissa työskentelevistä on kirjoitettu tyylillä ja taidolla. Lisäksi taloudellinen viestintä on selväpiirteistä. Oman työni painottuessa jatkossa säätiön varainhankintaan, käytössä on tähänkin tehtävään sopiva säätiön toiminnan esittely. Kiitos Telegraafille yhteistyöstä ja vaikuttavasta lopputuloksesta, säätiön asiamies Pekka Kanervisto kiittelee.

Turun Yliopistosäätiö portfolio 1
Turun Yliopistosäätiö portfolio 2
”Yhteistyö Telegraafin kanssa sujui erinomaisesti. Toiveitamme kuunneltiin kaikessa, ja tunsimme toisaalta olevamme osaavien ammattilaisten käsissä.”

Tilaa uutiskirje