Telegraafi kristallipallo

Vuoden 2020 viestinnän trendit

2010-luku oli aikaa, jolloin sosiaalinen media löi lopullisesti läpi, tekniikka kehittyi ja älypuhelimet valtasivat suomalaisten taskut. Nyt tietoa on saatavilla lähestulkoon koko ajan, ja kansa on oppinut myös vaatimaan ymmärrettävää, nopeaa ja kiinnostavaa viestintää.

Teknologian hurja kehitys maalasi vahvasti viime vuosikymmentä. Kehityksen myötä myös viestintä on kokenut suuria muutoksia. Forbes-lehti keräsi viime vuoden päätteeksi yhteen viestinnän trendejä vuodelle 2020. Poimimme niistä muutaman tarkempaan tarkasteluun:

1. Brändiaktivismi

Brändiaktivismilla tarkoitetaan, että yrityksiltä ja organisaatiolta odotetaan yhä enemmän julkisia kannanottoja pinnalla oleviin kysymyksiin. Kuluttajat vaativat nyt yrityksiltä tekoja esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintään ja valitsevat kuluttamansa brändit tulevaisuudessa yrityksen imagon perusteella.

2. Vaikuttajat

Sosiaalisen median vaikuttajien määrän ja vaikutusvallan uskotaan edelleen kasvavan. Yritysten nähdään panostavan yhä enemmän vaikuttajamarkkinointiin ja ottavan sitä enemmän myös omiin käsiin. Oma ennustuksemme on, että etenkin mikrovaikuttajien merkitys kasvaa vaikuttajabuumin myötä.

3. Livevideot

Vuonna 2020 yritykset ottavat haltuun livevideot, jotka ovat aiemmin olleet ominaisia sosiaalisen median vaikuttajille. Livelähetykset tarjoavat yrityksille mahdollisuuden kertoa yrityksensä tarinaa ja työntekijöiden arjesta autenttisemmin ja tuovat yrityssisältöä lähemmäs sitä, mitä kulutetaan myös vapaa-ajalla.

4. Podcastit

Podcastien suosion uskotaan jatkuvan vahvana myös vuonna 2020. Ennustamme, että jatkossa menestyvät laadukkaasti käsikirjoitetut ja tuotetut podcast-sarjat. Yrityksille podcastit tarjoavat uuden tarinallisen viestintäväylän.

5. Mikrotargetointi

Mikä mikrotargetointi? Termillä tarkoitetaan esimerkiksi mainossisällön yhä täsmällisempää kohdentamista. Asia ei ole uusi, mutta se ottaa todennäköisesti harppauksia lähivuosien aikana. Tekniikan kehittyessä meistä kaikista on tarjolla yhä yksilöidympää tietoa, jonka perusteella erilaisten sisältöjen yksilöidympää kohdentamista voi tehdä.

Vastuullisuus kiinnostaa kuluttajaa

Yleisesti tämän vuoden viestintätrendiksi voi nimetä vastuullisuuden. Sama teema tulee todennäköisesti leimaamaan isoa osaa alkaneesta vuosikymmenestä. Kuluttajat kaipaavat jatkuvasti tietoa kuluttamiensa tuotteiden tai palveluiden alkuperästä ja eettisyydestä. Samalla myös yritysten tavat toimia ja erilaiset yrityskulttuurit kiinnostavat.

Moni hyväksi todettu keino toimii viestinnässä myös vuonna 2020. Pohjan luo edelleen viestinnän huolellinen suunnittelu, media on kiinnostunut uutisista ja sisältöjen tulee palvella kohderyhmiä. Ihmiset kiinnostavat ihmisiä, ja selkeällä ja hyvällä ilmaisulla on viestintäkanavien ja -keinojen viidakossa yhä suurempi rooli.

Minna Patrikainen

Viestintäkonsultti

puh. 050 520 6983

minna.patrikainen@telegraafi.fi

Tilaa uutiskirje