Telegraafi etätyö

Vuorovaikutus on tärkeää etätöissäkin

Tällä hetkellä monessa organisaatiossa tehdään etätöitä, niin myös meillä Telegraafissa. Etätöihin siirtyminen voi tuntua vaikealta, mutta sitä on turha pelätä. Teknologiavälitteinen viestintä ei ole köyhempää tai vajaampaa kuin kasvokkainen, kunhan vain viestinnän ja vuorovaikutuksen käytännöt
ovat kunnossa ja teknologia toimii.

Älä unohda työkaveria

Muutos puheensorinan täyteisestä työtilasta hiljaiseen kotitoimistoon on suuri. Työpäivästä karsiutuu helposti pois kaikki muu kuin tehtäväkeskeinen suorittaminen, kun kahvitauolla ei olekaan ketään kenen kanssa vaihtaa kuulumisia. Se, että töitä tehdään etänä, ei kuitenkaan tarkoita, etteikö kahvitaukokeskusteluille olisi tarvetta.

Työpaikan ihmissuhteet ovat tärkeä osa työhyvinvointia, ja siksi etätöitä tehtäessä on annettava mahdollisuus ja aikaa myös suhdekeskeiselle viestinnälle. Kuulumisten vaihtamisen, yhteisen kahvitauon tai lounastreffit voi järjestää myös etänä. Jotta sekä tehtävä- että suhdekeskeinen viestintä ja vuorovaikutus olisi tarkoituksenmukaista etätöitä tehtäessä, on hyvä sopia viestinnän käytännöistä. Missä kanavassa hoidetaan kiireiset töihin liittyvät keskustelut, ja missä on lupa rupatella vaikkapa säästä?

Kuuntele ja tue

Kun kaikki organisaation työntekijät tekevät töitä erillään toisista, on toisten kuunteleminen entistä tärkeämpää.

Teknologiavälitteisessä viestinnässä kuuntelemisen taitoa tarvitaan varsinkin yhteisen ymmärryksen rakentamisessa, kun pohditaan työtehtävien priorisointia, jakamista ja toteuttamista. Kuuntelemalla muita vältetään väärinymmärrykset.

Yhteistä ymmärrystä rakennettaessa kannattaa teknologiavälitteisen viestinnän rajoituksiin kiinnittää huomiota. Kuuntelemisen tärkeys korostuu, kun esimerkiksi nonverbaalisten viestien tulkitseminen ei ole samalla tavalla mahdollista, kuin kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa.

Kuuntelemisen taitoa tarvitaan myös työkavereiden huolien ja epävarmuuksien havaitsemisessa ja tuen antamisessa. Maailma on tällä hetkellä suuressa myllerryksessä, mutta epävarmuutta voivat aiheuttaa monet muutkin asiat. Kuuntelemalla muita on mahdollista huomata, kun toinen kaipaa tukea. Juuri nyt on erityisen tärkeää kuunnella työkaverien huolia ja tarjota tarvittaessa tukea.

Hyväksi todettua on turha muuttaa, toimimatonta on turha ylläpitää

Etätöistä huolimatta organisaation arki voi jatkua tavallisena. Toimivaksi todettuja työnteon ja viestinnän käytäntöjä voidaan siirtää teknologiavälitteisiksi, esimerkiksi palaverit hoituvat kätevästi erilaisten sovellusten kautta. Kun organisaatiossa siirrytään etätöihin, saatetaankin huomata, kuinka paljon toimivia teknologiavälitteisen viestinnän muotoja organisaatiossa on jo käytössä.

Toisaalta vanhoihin kaavoihin ei kannata kangistua, varsinkin jos kaavat eivät toimi etätöitä tehtäessä. Työyhteisössä kannattaa keskustella siitä, mitkä teknologiavälitteisen viestinnän tavat tukevat etätöiden tekemistä ja mitkä eivät. Näin etätöiden teko ja viestintä saadaan sujumaan mahdollisimman mutkattomasti.

Muutokset työyhteisön viestintä- ja vuorovaikutuskäytännöissä eivät tapahdu silmän räpäyksessä. Silti käytäntöjen kehittämistä ei pidä unohtaa. Toimiva teknologiavälitteiden viestintä ja vuorovaikutus ovat tärkeässä roolissa etätyönteon kannalta, ja siksi niihin kannattaa kiinnittää huomiota jo tänään.

Keväisin terveisin,

Viivi Kaartinen


Telegraafin viestinnän harjoittelija keväällä 2020

Tilaa uutiskirje